lördag 15 september 2018

Sextonde söndagen efter trefaldighet

Jesus uppväcker Lasaros från det döda. Jesus talar till en liten flicka och hon reser sig upp. Han vinner själv över döden på korset. Vad säger dessa bibelställen oss? Att Gud har makt över döden och livet.
Det är fantastiskt att få tro, men samtidigt är det ju svårt för det gör att vi ofrånkomligen måste ställa frågan: om Gud har makten, om Jesus till och med kan uppväcka döda, varför sker inte det hela tiden här just nu, hos oss? Varför finns sjukdom och död fortfarande här i vårt liv, varför är det fortfarande en del av vår verklighet? 

Vi lever i en värld som präglas av närvaron av både det onda och det goda. Jesus dör på korset och segrar slutgiltigt över döden, men fortfarande finns den verkligheten kvar i våra liv. Att Jesus segrar över döden, uppstår och blir levande igen innebär inte att vi just nu kan leva utan svårigheter och förluster. Men det innebär att vi kan leva med ett hopp. Så som Gud uppväckte Jesus från det döda, så som Jesus väcker sin vän Lasaros och den lilla flickan till liv, så ska det ske med oss också. Det är Guds löfte och vårt eviga hopp. Gud kallar oss till liv, till det goda, till att leva livet tillsammans med Gud.

När du har svårt att tro, när livet är tungt och världen mörk; vet då att tron på det eviga livet och på Guds makt över döden är hela kyrkans tro. Den bärs av generationer efter generationers erfarenhet och beror inte av vare sig din övertygelse eller ditt missmod. Vila i Honom som säger "Lasaros, kom ut".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar