lördag 21 april 2018

Fjärde söndagen i påsktiden

Vägen till livet, vad betyder det? Den kristna trons svar är att vägen till livet, till sant mänskligt liv, går genom, i och med Kristus. Ett liv genom, i och med Kristus innebär för det första att vända om och ändra riktning i sitt liv och därigenom låta sig dö och uppstå med Honom. Det är att lämna sitt liv för att vinna sitt liv.

Ett liv genom, i och med Kristus handlar om att umgås med honom i bön och bibelläsning och lära känna honom mer och mer för varje dag. Ett liv genom, i och med Kristus bygger på att ta emot honom i mässans bröd och vin så ofta det är möjligt och försöka leva kristenliv i kärlek till vår nästa. Det är inte en väg som nödvändigtvis leder till materiell lycka, det är inte en väg som garanterar oss frihet från sorg och smärta, men det är en väg som ger frid i ditt eget liv och i världens liv, det är den väg som Jesus kallar oss till och som leder verkligt liv. 


Det finns en väg till himmelen, en väg till Guds Jerusalem. Den vägen är den helga tron på Jesus Krist, Guds egen Son. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar