lördag 24 mars 2018

Vägen till korset

Dig vi lovsjunger, ärar, Jesus de fattigas konung.
Hosianna, vi nu sjunger som barnen en gång.
Du är väntad av alla, du är vår Herre och broder,
ingen varit och är älskad, välsignad som du.

Där du rider på gatan lägger man kläder, strör palmer.
Runtomkring dig hörs rop, stadens och gatornas sång.
Träden, stenarna sjunger, jorden och himlen dig prisar.
Änglarna sjunger med oss: du är vår glädje och frid.

Går mot lidandet, döden, går mot uppståndelsen, ljuset,
hem till Gud och hos Gud beder du alltid för oss.
Dig, vi lovsjunger, ärar, Jesus de fattigas konung.
Hosianna vi nu sjunger som barnen en gång.

(Sv. ps. 443)

Jag är så tacksam för kyrkoåret. Detta att få ta en vecka i taget under hela året och rikta in fokus i livet utifrån bibelläsningarna och söndagarnas teman. Och som nu, när Stilla veckan går in, få ta en dag i taget och gå med Jesus steg för steg på vägen mot korset.

Palmsöndagen börjar i jubelrop. Hosianna! Hosianna i höjden! Folket ropar, hyllar mannen som blivit ett namn och som nu rider in på gatorna i Jerusalem. Lärjungarna går nära sin mästare, ser de andras förtjusning. Tänker kanske: nu ska jag hålla mig nära honom, så att alla förstår att det är jag som är hans vän! Någon anar säkert faran. Att gå till Jerusalem nu, när så många samlas för påskhögtiden. Vänner men också fiender.

När Jesus går upp till Jerusalem vet han att det är via Dolorosa, smärtornas väg, som han beträder. Hosiannaropen ljuder ur folkets hjärtan, men snart ska de förbytas till rop och krav om korsfästelse. Korsfäst! Döda! Lemlästa! Förtär! Det är vi som står där vid gatorna och ropar. Det kunde lika gärna vara vi. Det kunde lika gärna vara jag. Lika lätt som vi tjusas av härligheten, dras vi med i den inåtgående, insnärjande spiralen - den som lyssnar på rädslan och bara ser till mitt eget. Den som ropar: Korsfäst! Det kunde lika gärna varit jag.

Du som gick före oss, längst in i ångesten,
hjälp oss att finna dig, Herre i mörkret.

Du som bar all vår skuld, in i förlåtelsen,
du är vårt hjärtas fred, Jesus för evigt.

Du som med livets bröd går genom tid och rum,
giv oss för varje dag, Kristus, det brödet.


Du som går före oss ut i en trasig värld,
sänd oss med fred och bröd, Herre, i världen
.
(Sv. ps. 74)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar