lördag 3 februari 2018

Ljus och endast ljus

Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. (1 Joh 1:5-7)

Gud är ljus och inget mörker finns i honom. I skapelseögonblicket skapar Gud ljus i mörkret, ur intet skapas allt. Han som skapar världen håller allt i sin hand och tränger undan mörkret. Inget mörker finns i honom. Kaos förbyts i kosmos.

Det lilla Jesusbarnet bärs fram i templet av sina föräldrar. Symeon och Hanna ser och förstår. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Från templet i Jerusalem flyttas centrum till kyrkans altare, hit till oss, där Kristi kropp kommer till oss i bröd och vin. Tid och rum upphör, här är rymlig plats, här är Guds bord. Ett stråk av himmel och en doft av jord. För dig utgiven, för dig utgjutet. När du går fram till altaret och sträcker fram dina händer tar du emot honom som Symeon och Hanna såg i Jerusalems tempel: världens och din personliga frälsare.

Kom, allt är tillrett.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar