lördag 21 oktober 2017

Trons kraft


"Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.” Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: ”Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?” Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sade till dem: ”Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig” — och nu talade han till den lame — ”stig upp, ta din bädd och gå hem.” Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sade: ”Aldrig har vi sett något sådant!” (Mark. 2:1-12)

Nya testamentet bär många vittnesbörd om helande; både fysiska och psykiska. Guds Ande är verksam och stark där Jesus går fram, och människorna runt honom får se stora ting. I och med det stiger också deras förväntan på Messias som äntligen finns mitt bland dem. Jesus predikar och rör sig bland människorna, till synes outtröttligt. 
Så kommer några män med en man som är lam. Fullt med folk på platsen, alla vill fram, vill komma nära, nära. Den som är förlamad har mycket liten chans.

På den nittonde söndagen efter trefaldighet handlar det om trons kraft. Evangeliet påminner oss om att när vi tvivlar eller känner att vår tro inte räcker till så är vi för det första inte ensamma och för det andra inte utlämnade åt tomhet.
Mannen bars av sina vänner fram till Jesus. Hans ben bar honom inte, då bar de honom. Vännernas tro var stark, och de bar mannen fram till Jesus när han själv inte förmådde. Vännerna. Vänner, kallar jag er säger Jesus.
Församlingen ska vara sådan, som vännerna ger exempel på. När Jesus såg deras tro sa han till mannen: dina synder är dig förlåtna. Vännernas tro bar mannen och medverkade till att undret kunde ske.

Käre himmelske Fader, vi ber för din församling här hos oss. Vi ber om vänskap och delande av liv så att när livet rämnar, vi kan bära varandra. Amen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar