lördag 14 oktober 2017

Att lyssna till Gud

Det handlar denna söndag om att lyssna i tro.

Tro är det vi i våra hjärtan sätter vårt hopp till och det som vi innerst inne litar på. Tro är naturligtvis också det som vi håller för sant, men viktigare är just detta med hjärtats förtröstan. För det handlar om något mer än det vi rent faktamässigt vet är sant. Det handlar om vår tillit.

Det som utmärker vår tro som kristna är först och främst att Kristus som är Guds son, att han är vår frälsare. För de första lärjungarna avslöjades detta i etapper, mer och mer för varje dag förstod de att Jesus verkligen var Messias, den som de väntade på. Det slutliga beviset för dem vara uppståndelsen, då visste de att de var så som han sagt och som de och vi förstått. Att Jesus verkligen är Kristus och med det Herre över död och liv, Herre i mitt liv.

Det är inte det första man fattar, och det är inte nödvändigt att tro det från början, när vi börjar vår vandring i tron. Jesus säger till lärjungarna: kom med och se! Och de vågade lämna allt och följa med. Det var vad Jesus lät dem göra. De i sin tur lärde sig att det är så vi ska närma oss varandra: bjuda andra att komma, se och höra något nytt.

Vad handlar då tron om? Vad är det Jesus talar om? Vad är det han vill ge? Jesus predikar för oss om himmelriket, Guds rike. Idag talar han till oss om Guds rike som är som en skatt som ligger nergrävd i en åker. Eller som en dyrbar pärla som en köpman finner och genast köper. Med Guds rike verkar det alltså vara något som inte är helt uppenbart för oss människor. Det är inte dolt så att vi inte kan finna det, men det är ändå något vi behöver söka efter.
Guds rike är rättfärdighet, fred och glädje. I Guds rike är ingen längre slav eller fri, jude eller grek. Där är ingen skillnad på man eller kvinna, barn eller gammal. Guds rike visar sig vara revolutionerande i förhållande till världen vi lever i. Församlingen kan vara en spegling av Guds rike. Inte genom att vara tillrättalagd och korrekt utan genom att genomströmmas av liv och stråla av den sanna mångfaldens glädje.

Och Gud talar till den som lyssnar. Klarast talar han till oss i sitt ord och i det allra heligaste sakramentet som vi får ta emot om vi vill. Kom, allt är tillrett. Här är himlens port, här är helig mark. Här talar Gud och här kan vi lyssna. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar