lördag 15 april 2017

Herren är verkligen uppstånden!

Detta är dagen då Herren grep in, låt oss jubla och vara glada!

I år läser vi evangelisten Markus återgivning av passionsberättelsen, Kristi död och uppståndelse. Vi har fått följa med Jesus och lärjungarna på deras väg till Jerusalem, vi har hört om hur de delar brödet och vinet med varandra i den första nattvarden på Skärtorsdagens kväll. Vi fick på Långfredagen följa hur Jesus plågas och korsfästs, och hur han dör på korset. Påskaftonen är den tysta dagen i kyrkoåret, dagen då Jesus ligger i graven och allt är tomt och tyst. Men sedan i natt började kyrkklockorna ringa återigen över hela vår jord, påskeldar brinner för att fördriva ondskan och mörkret, och över hela jorden hörs påskropet – även här i Saleby: Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden, halleluja! Över världen sprids påskropet och glädjen som en löpeld, ett motstånd mot ondskans makter i himlarymderna. Så var det också i Jerusalem den första påskdagen, ropet spreds och människor vittnade om sin erfarenhet ända till oss, långt bort i tid och rum.

Och vad är det för erfarenhet som människor har vittnat om alltsedan den första påskdagen? Jo, att Gud har gripit in så underbart och så överväldigande att hela livet och vår tillvaro har förändrats från grunden. Att i och med den tomma graven har en ny tid inletts, med helt nya möjligheter för oss. I den tomma graven avslöjas Guds goda mening med korset och allt det som skett före den stora dagen. Gud vänder det onda till något gott. Gud dödar döden med död. Livet segrar. Sedan den första påskdagen kan ingenting ändra på det. 


Vad innebär det då för ditt och mitt liv att Kristus har uppstått från det döda? Ja, hela förutsättningen för våra liv har ändrats. Döden regerar inte längre. Även om den gör sig smärtsamt påmind för oss om och om igen behöver vi inte frukta den. Det innebär också att vi står mitt i Guds stora försoningsverk. Gud har försonat världen med sig själv. Vi har tillträde till världens skapare och Herre, vi får leva tillsammans med honom och dra varje andetag med honom. Det är nåd! Genom sin seger över döden har Kristus gett våra liv en helt ny innebörd och kallat oss till ett liv i ljuset där vi ska vara ljus och salt och vittna om honom som ger liv och liv i överflöd.

Avslutningsvis, en bön av Bo Giertz: 


Herre, vi tackar och prisar dig, att också vi får vara med på denna jubeldag och fröjdas över din uppståndelse, över att du lever, över att du är mitt ibland oss. Vi tackar dig att alla får vara med, också dina klentrogna lärjungar, också alla som har så svårt att fatta hela vidden av din seger. Fyll oss med ett jubel och en glädje som vi måste få ropa ut inför hela världen. Låt den klinga av fröjd i allas våra hjärtan och i alla våra helgedomar: Herren är uppstånden! Herren är sannerligen uppstånden! Halleluja!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar