lördag 18 mars 2017

Tredje söndagen i fastan

En far kommer till Jesus med anledning av sin son. Pojken är hårt driven, behärskad av sjukdomen som härjar i honom. Sonen kommer inte själv till Jesus, kanske kan han inte. Istället är det fadern som kommer med honom. Först går han till lärjungarna, de hade ju fått makten att hela och driva ut onda andar. Men detta har de inte lyckats med. Folket som har samlats är upprört, det är starka känslor i omlopp. De är angelägna om att pojken ska få hjälp. När de ser Jesus väcks hoppet till liv igen - säkert ska han nu kunna räddas!

Temat för tredje söndagen i fastan är kampen mot ondskan. Vad är ondska? Finns det ondska, alltså som en främmande makt? Bibeln säger att det är så. För Jesus är det en verklighet att det onda inte bara existerar utan är en makt som måste bekämpas. En snabb blick ut över världen och vårt eget liv visar även det att det onda är något som existerar och som måste bekämpas.

Varför kunde inte lärjungarna driva undan det onda som plågade pojken? Vi vet inte. Jesus svar är dunkelt: detta kan bara drivas ut med bön. Bett hade naturligtvis lärjungarna också gjort, Jesus svar vittnar snarare om den särskilda kraft som han äger. Kraften Jesus äger kommer från skapelsedjupet och ger liv. 
Den kristna tron verkar som en dårskap för världen. Dårskapen är att detta överflödande liv kommer av att Jesus först går genom döden. Samma mönster återfinns i varje kristens liv; genom död till liv.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar