lördag 31 december 2016

Ett nytt år i Jesu namn


Evangeliet på Nyårsdagen, juldagens oktav, påminner om de första kristna som kom till tro på Jesus under det att han fortfarande levde här på jorden. Johannes uttrycker inte bara att människor kom till tro på Jesus, utan att de kom till tro på hans namn. I det uttrycket ligger insikten och erfarenheten att själva namnet bär på frälsning. Jesus använder också det uttrycket själv när han säger: när ni är församlade ”i mitt namn” är jag mitt ibland er. Den kristna erfarenheten som kyrkan bär är alltså att Jesusnamnet bär på kärlekens och frälsningens kraft. Därför ber vi i Jesu namn, för att kyrkan (vi) bär på denna erfarenhet; att namnet ger frälsning.

Överskriften för nyårsdagen är också ”I Jesu namn”, och i Jesu namn börjar vi ett nytt år. Det är ett år som vi kan låta omslutas av och bäras i Jesu namn. Det handlar om en livshållning. En kristen livshållning innebär för det första utgångspunkten att Gud har skapat världen och allt vad den rymmer. Det innebär för det andra att Jesus har älskat och räddat världen – oss – tillbaka till Gud. Det innebär för det tredje att den helige Ande leder oss och kallar oss att leva i den rättfärdighet som Jesus har vunnit åt oss.

Nu på det nya årets första dag får du frågan: vad innebär det för dig? Vad vill du göra av det?

Kanske har du redan tagit det beslutet för länge sedan, kanske vet du inte riktigt vad du vill. Oavsett vad som har varit ges du en möjlighet att idag starta en tid av andlig fördjupning. En övning för det nya året är att fråga dig: åt vilket håll är jag på väg i gemenskapen med Gud? Är det åt detta håll jag vill gå? Vår tro och det andliga livet är något som måste skötas om som en trädgård. Den ska grävas om, gödslas, vattnas, beskäras och planteras för att det ska bli återväxt och ny blomningstid. Kristenlivet byggs upp med bibel, bön och gudstjänst och levs ut i diakoni. Det finns inga krav på att vi ska vara övermänniskor, men vi ska göra så gott vi kan! Och vi kan höra på vad Gud säger och lyssna till hans röst. Vi kan tala till honom i bönen. Vi kan ofta och gärna ta emot honom i mässans bröd och vin. Vi kan göra vårt bästa för att omsätta vår tro i vardagshandling.

Övningen för det nya året är alltså: Förnyad lust till bibelläsning – i Jesu namn. Ett mer regelbundet böneliv – i Jesu namn. Troget, söndagligt mässfirande – i Jesu namn. Att ge mer av dig själv till andra, din tid, din kärlek, dina gåvor – i Jesu namn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar