torsdag 24 mars 2016

Förbundets dagDen dagen skall vara en minnesdag för er. Ni skall fira den som en Herrens högtid; i släkte efter släkte skall det vara en oföränderlig ordning att ni firar den. (2 Mos. 12:14) 

Jesus och lärjungarna har samlats nu för att dela sedermåltiden och inleda påskfirandet tillsammans, det osyrade brödets högtid. Vinet, brödet, örterna, det saltade vattnet. Alla de olika delarna i måltiden är förberedda för att minnas slaveriet i Egypten, och hur Gud tog sitt folk vid handen och ledde dem mot befrielse.

Det är inte bara en minnesmåltid, för i måltiden blir Guds folks historia levandegjord. När man delar måltiden sker det på nytt, det som skedde med fäderna sker just nu här mitt i bland oss. Och mitt i allt sitter Jesus och lärjungarna. Och vi. 


Så tar Jesus brödet och bryter det. Brödet bryts mitt itu precis som Gud delade på havet mitt itu så att gudsfolket kunde gå torrskodda igenom på sin väg till det förlovade landet. Jesus bryter brödet, löftets bröd och säger: detta är min kropp. Jesu kropp bryts och delas för att i samma stund åskådliggöra Guds verk: att Guds folk som är alla folk, ska kunna torrskodda genom havet och få tillträde till det förlovade landet. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar