fredag 17 oktober 2014

Lyssna i tro


När de kom tillbaka med apostlarna förde de in dem till rådet, och översteprästen började förhöra dem: ”Vi har uttryckligen förbjudit er att undervisa i det namnet, och ändå har ni fyllt hela Jerusalem med er lära och vill göra oss ansvariga för den där mannens blod.” Petrus och apostlarna svarade: ”Man måste lyda Gud mer än människor". (Apg. 5:27-29)

Man måste lyda Gud mer än människor. Vad betyder det? Är det inte bara liksom ett fromt kryphål för att slippa foga sig och för att kunna göra som man vill? Eller är det så att Guds rike går så på tvärs mot världen att det finns situationer för en kristen där hon måste gå emot andra människor, tidens strömningar - ja, till och med samhällets lagar? Jag tror det. Vilka situationer det är, är en fråga mellan dig och Gud. Temat för den artonde söndagen efter trefaldighet är Att lyssna i tro. Om du lyssnar - på riktigt - vad hör du då? Känner du oro, som en sorts rastlöshet? Kanske försöker Gud säga dig någonting men Ordet kommer inte igenom ditt pansar? 

Bli stilla. Vad hör du? Inga kommentarer:

Skicka en kommentar