fredag 21 mars 2014

Jungfru Marie bebådelsedag


Tacka Herren med sång, lovsjung vår Gud till lyra, han som täcker himlen med moln, som skänker regn åt jorden och låter gräset gro på bergen, han som ger föda åt djuren, åt korpens skrikande ungar. Han gläder sig inte åt stridshästars kraft och soldaternas snabba steg. Nej, Herren älskar de gudfruktiga, dem som hoppas på hans nåd. Lova Herren, Jerusalem, Sion, prisa din Gud. Han gör bommarna för dina portar starka och välsignar ditt folk där inne. Han ger fred och välgång åt ditt land och mättar dig med finaste vete. Han sänder sitt bud till jorden, snabbt löper hans ord. (Psaltaren 147:7-15) 

Mitt i fastan påminns vi om livet som ständigt förnyas, då kyrkan firar Jungfru Marie bebådelsedag. Det är en glädjedag som hyllar inte bara livet utan själva Ursprunget, och yttermera får vi tillfälle att framhålla att Guds rike är upp-och-ner, bak-och-fram; där gläder sig nämligen änglarna åt dem som vägrar stå på led och där sjungs segersången av dem som  här var i gruset. Maria är värd vårt lov och vi behöver inte vara rädda för att rikta blicken mot henne, för hon pekar alltid vidare på Jesus. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar