fredag 20 december 2013

Fjärde söndagen i Advent


"Guds son, Kristus Jesus, som vi har förkunnat bland er, jag och Silvanus och Timotheos, han var inte både ja och nej, i honom finns bara ett ja. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom." (1 Kor. 1)

Alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Guds Ande talar poesi genom Paulus; alla Guds löften får sitt ja genom den ende Sonen. Herrens moder står i centrum den fjärde söndagen i Advent, Maria Gudaföderskan som bär fram löftesuppfyllaren. Maria har många namn, och oberoende av vad kyrkan lärt i olika tider och i olika traditioner har hon alltid varit älskad av kyrkans folk. Det är rätt, och vi kan glädjas åt det.

Ave maris stella, 
Dei mater alma
Atque semper virgo
Felix caeli porta
Sumens illud ave
Gabrielis ore
Funda nos in pace
Mutans Evae nomen
Solve vincla reis
Profer lumen caecis
Mala nostra pelle
Bona cuncta posce
Monstra te esse matrem
Sumat per te preces
Qui pro nobis natus
Tulit esse tuusVirgo singularis
Inter omnes mitis
Nos culpis solutos
Mites fac et castos
Vitam praesta puram
Iter para tutum
Ut videntes Jesum
Semper collaetemur
Sit laus Deo Patri
Summo Christo decus
Spiritui sancto
Tribus honor unus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar