fredag 6 september 2013

Tankar inför helgen


Evangeliet enligt Matteus kapitel 11, vers 28 - 30
Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.

I veckan har jag varit på Skara stifts präst- och diakonmöte, och en av gästföreläsarna var Rev. dr Samuel Wells, kyrkoherde i en Londonförsamling med det underbart målande namnet S:t Martin-in-the-fields. Hans föredrag hade överskriften "The power of ministry", och det var det bästa jag hört på mycket länge. Det var ett föredrag fyllt av Ande, och vi, de trehundra lyssnarna, sveptes med av berättelsen som handlade om tjänande, kristenliv och kraften i tjänsten, the power of ministry. Föredraget var riktat till oss, präster och diakoner, men går att applicera på alla kristna. Några saker han sa fastnade särskilt hos mig, och när jag läser helgens bibeltexter med temat "ett är nödvändigt" kommer det upp igen. Jag tänker inte utveckla dem mer just nu, utan låter er själva associera vidare.

- Your first duty as a priest is to save your own soul. That’s the first foundation of ministry.
Din första skyldighet som präst/kristen är att rädda din egen själ. Det är tjänandets första princip.

- The second foundation of ministry pictures judgement day, and Christ the King in glory, and asks the question, “What will we say to him if we stand before him without the others?”
Tjänandets andra princip målar upp domens dag framför oss och Kristus den ärofyllda Konungen, och ställer frågan, "vad skall vi svara honom om vi står framför honom utan de andra?"

- In ministry, the moment of truth could always be right now.
Sanningens ögonblick kan alltid vara just nu.


Ett är nödvändigt.
2 kommentarer: