fredag 23 augusti 2013

Tankar inför helgenKonsekvensen av Guds frälsning är ett, i sann bemärkelse, rikt liv. Gud lovar inte något mindre än liv och liv i överflöd. Detta är inte att förväxla med ett liv i materiell rikedom. Rikedomen finns i insikten om att Guds kärlek ligger bakom allt gott som kommer till mig, och att jag får ta del av det - sola gratia, alldeles gratis. 
Den insikten föder tacksamhet, men också en vilja att följa Guds lag. Guds kärlek är lagen i dess fullhet. Att födas till ett nytt liv i Kristus är att födas in i en kärleksgemenskap, en hel altarring av benådade syndare där Duet och Jaget upphör. Kvar finns bara ett Vi, och kärleken till medmänniskan är kännetecknet för detta Vi. Som en kropp är Vi sammanbundna, förenade utan åtskillnad. En är alla och alla är en.  
Det innebär att när Syriens barn blöder, så är det mina barn som blöder. När den ensamma tanten på äldreboendet önskar sig bort om nätterna så är det min syster och mor. När den argaste pojken på skolan kommer tillbaka efter sommarlovet fylld av kamplusta är det min bror och i honom och alla andra ser jag Kristus själv. 

Allt mänskosläktet av ett blod den store Guden danat,
och allas väg han, vis och god, till samma mål har banat,
för att som barn av samme Far och syskon med varandra 
vi skulle våra prövningar i endräkt genomvandra. 

Vi hit ej förde gods och gull, ej väldighet och ära,
och med oss ner i gravens mull kan ingenting vi bära. 
Varandras bistånd, tröst och råd är här för oss av nöden
och Guds barmhärtighet och nåd i livet och i döden. 

Han, alla herrars Herre, kom ej hit för att befalla.
Han levde här i fattigdom och gav sitt liv för alla. 
Och vid sin bortgång skänkte han oss detta testamente: 
"Ni mänskor, tjäna så varann som jag er alla tjänte." 

                   Sv. ps 588:1-2,4


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar