fredag 9 augusti 2013

Tankar inför helgen


"Det goda som jag vill det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag."

Paulus uttrycker på ett så oerhört enkelt och praktiskt sätt mänsklighetens benägenhet att låta latheten, girigheten och oginheten gå före det goda. Så är det, det behöver inte utvecklas mer. Människan har inte bara kapacitet att göra både ont och gott, utan hon vet om att hon har det. Men varje dag väljer vi bort det goda. Non posse non peccare skrev Augustinus om denna människans inneboende benägenhet; att inte kunna inte synda. Människan kan helt enkelt inte hålla sig undan synden. Det kan låta som en nattsvart syn på världen och mänskligheten. Jag väljer att kalla den realistisk.

Igår såg jag igen dokumentären "Inside job" se här, en film om bakgrunden till finanskrisen 2008. Girigheten och dess fruktansvärda konsekvenser för hela mänskligheten framstår med all önskvärd tydlighet och filmen väcker ilska och frustration, minst sagt.

Det är lätt att peka finger. Det är lätt att sitta i soffan hemma och känna vreden stiga över människors lek med pengar som inte finns och över deras ansvarslösa hållning. Det är lätt. Det är också lätt att bygga upp murar mellan mig och dem, de ansvarslösa, mellan mig själv, den goda, och dem, de onda. Men det kunde lika gärna varit jag. Det hade lika gärna kunnat vara jag. Jag försnillar inga miljarder, men jag hemfaller likväl åt girigheten var och varannan dag. Det hade lika gärna kunnat vara jag. Det är jag. Det är jag.

Gud gör inte skillnad på stora och små synder. Synd är synd är synd och alla synder är lika stora. Det innebär också att Guds förlåtelse är lika stor oberoende av synden. Vår upplevelse av både synden och förlåtelsen kan naturligtvis variera, men från Guds håll är det fast: "genom honom förkunnas syndernas förlåtelse för er, och genom honom blir var och en som tror rättfärdig och friad från allt det som ni inte kunde frias från medan ni stod under Moses lag."

Det gäller dig och det gäller mig. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar