fredag 10 maj 2013

Tankar inför helgenHerre, se vi väntar alla att du våra böner hör
och att du med oss som fordom än ett pingstens under gör. 
Gjut din Ande, gjut din Ande över varje törstig själ
och i allas våra hjärtan nu ditt verk fullborda väl. 

               Sv.Ps. 52:1 

Tiden mellan Kristi himmelsfärd och pingst är väntans tid. För lärjungarna, som återvänt till Jerusalem under stor glädje efter den stora händelsen när Jesus togs upp till himlen i deras åsyn, så måste det ha blivit någon form av antiklimax. De var fyllda av glädje och ägnade dagarna åt bön och lovsång i templet, men ännu var tiden inte inne för deras vigning till ett liv i Gudsrikets tjänst. Ett "redan nu men ännu inte" infinner sig. 

Jesus har gång på gång lovat att han inte bara skall lämna oss vind för våg. Mig ser ni inte längre, säger han, men jag skall sända er en hjälpare. Denne hjälpare, Guds helige Ande, skall döpa dem i tungor av eld. Elden renar, avskiljer, sänder ut. 

Redan nu men ännu inte. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar