torsdag 28 mars 2013

Skärtorsdag


O Jesus, än de dina du vill omkring dig se
och av din bittra pina en salig frukt dem ge.
Dem in i döden älskar du 
och i din Faders rike
vill möta dem ännu. 
                     Sv. ps. 70

De tolv som ligger kring bordet tillsammans med Jesus tillhör förbundsfolket, Guds folk. Från sina fäder och mödrar har de ärvt tillhörigheten, de har ärvt tillhörigheten till Honom som är moln och eld, Han som är alltings Herre och skapare. 
Nu är de samlade här kring måltidsbordet, kring gemenskapens bord. De delar måltiden och när brödet bryts har de gemenskap med alla dem som gått före, de som gick genom öknen, de som mötte befrielsen i sin nya tillhörighet. Gemenskapen är mer än en påminnelse, det händer just nu, allt blir levande igen. 

Nu gör Jesus det på nytt. Stiftar ett nytt förbund, ett förbund som från den stunden skall ge dem gemenskap med alla som gått före och alla som kommer efter. I detta nya förbund är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, alla är ett i Kristus Jesus. Grunden för detta nya förbund är inte bud på stentavlor, utan det grundas på hjärtats överlåtelse. Lagen skall vara skriven i våra hjärtan, och vägen till Gud är öppen genom Jesus. Jesus instiftar detta nya förbund och ger oss ny gemenskap med honom och med varandra den här kvällen. Men allt är ännu inte fullbordat. 


När över Kidrons bäck du går,
jag vill dig, Herre, be,
att jag dig stilla följa får in i Getsemane. 
                      Sv.ps. 451Inga kommentarer:

Skicka en kommentar