fredag 13 april 2012

Tankar inför helgen

Nu lever vi i påsktiden, i uppståndelsen tid. Temat för kommande söndag, andra söndagen i påsktiden, är "Påskens vittnen" och vi får höra evangelisten Johannes berätta om en tilldragelse vid Tiberiassjön (Joh. 21:1-14). Lärjungarna är ute och fiskar, men får ingen fisk. Jesus kommer till dem på stranden och uppmanar dem att kasta i nätet på andra sidan båten, och då får de så mycket fisk att nätet nästan spricker.

Johannes har egentligen avslutat sin bok, i verserna som föregår detta kapitel möter vi evangelistens slutord. Men Johannes själv eller någon av hans lärjungar tyckte uppenbarligen att en berättelse saknades, den om det stora fiskafänget efter uppståndelsen.

De hade slitit hela natten med sitt fiske utan att få något, men när de följde Jesu anvisning blev det plötsligt resultat. Johannes förstår. Jesus har ju gjort dem till människofiskare. Nu skall de gå ut i världen och samla fiskar av alla de slag.
Johannes var den som först kände igen Jesus där han stod på stranden i gryningen: "den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: Det är Herren!" (v.7). Johannes känner igen honom. Som så många gånger förr förstår Johannes att det ligger en djupare mening i allt vad Jesus sa och gjorde, han är den som ser bakom, bortom. Johannes är teologen, den som ser mer.

Så är de tillbaka där allting började. De är tillbaka på stranden, samma strand där allting började. Det var på den här stranden som Jesus kom gående, det var på den här stranden som de träffade honom för första gången. Kanske kändes det för dem nu som om det hade gått hundra år. Eller så var det som bara en enda dag hade förflutit.

Allt vad de hade varit med om sammanfattas nu. Det sammanfattas i gemenskapen kring elden som Jesus har tänt på stranden, i den grillade fisken och brödet som bryts och delas.
Det var nog en ordlös gemenskap den där morgonen, tänker jag mig. En ordlös gemenskap som i sig rymde allt, och vars värme spreds i vännernas kroppar i takt med att solen steg upp.

De är tillbaka där allting började. Men det är inte slutet, det är snarare en ny början.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar