fredag 30 mars 2012

Tankar inför helgen


Så har vi då kommit till fastetidens avslutning och kulmen i den Stilla veckan. Vi firar Palmsöndagen på söndag, en dag som delar evangelietext med 1 söndagen i Advent (Matteusevangeliet 21:1-11). Det är ju mer rimligt att läsa den nu, nu hamnar den i sitt rätta sammanhang; Jesus och lärjungarna är på väg till Jerusalem för att fira påsk, precis som vi.

Jesus rider in i Jerusalem och han hälsas där som en konung. Folket, både de som gick före och de som följde efter ropade "Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn!" De lägger sina mantlar framför honom på vägen där han rider på den lånade åsnan.
Lärjungarna följer med - förundrade som små barn på julafton, inbillar jag mig. Förundrade, och kanske lite generade och sprickfärdiga av stolthet: "Det är min vän Jesus folket hälsar som en konung. Hans stjärnglans smittar kanske av sig på mig! Kanske är det jag som hyllas om några dagar."

Vi som vet hur handlingen fortsätter vet också hur snabbt folkets "Hosianna" förbyts till "korsfäst!". Det gör att lovsången får något ödesmättat över sig.
Men vi skall inte gå händelserna i förväg. Det är det fina med Stilla veckan, att vi får möjligheten att stanna upp inför en sak i taget. Nu är vi på väg till Jerusalem.

Om vi låter oss svepas med en stund i fantasin: ser vi Jesus komma ridande? Hör vi Hosiannaropen? Känner vi dammet som rörs upp av de många fötterna? Känner vi solens värme? Ser vi den heliga staden? Ser vi bilden framför oss?
Och så; fråga dig själv: var är du? Nära Jesus eller en bit ifrån? Stämmer du in i lovsången? Är du kanske redan inne i staden? Eller ser du allt ovanifrån? Vem är du? Vem är jag?

Evangelietexten ger oss sedan nästa fråga. "När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: "vem är han?". Vem är han som kommer på vägen? Vem är han som rider på den lånade åsnan, som kommer med ett följe av lärjungar, som talar med makt och inte som våra skriftlärda. Är han en profet? En revolutionär? Guds levande ord? Vem är han?

Två viktiga frågor till oss inför Palmsöndagen. Vem är jag?  Och vem är han?

Lånar ord av Biskop Giertz till en bön: 

"Idag, min Herre och Frälsare, drog du alltså in i den stad,
som dräper profeterna och stenar Guds sändebud.
I den staden är vi alla medborgare,
vi som så ofta velat tysta din stämma och slippa höra dina ord.
Vi har alla varit med om att hylla dig, därför att de andra gjorde det
och därför att vi hoppades att du skulle hjälpa oss
med våra egna planer och uppfylla våra önskningar.
Låt oss nu istället följa dig för att se hur du uppfyllde
din Faders vilja och för vår skulll gjorde det som bara du kunde utföra.
Du har gjort allt för oss. Hjälp oss att också göra något för dig. 
Amen."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar