onsdag 21 mars 2012

Som min sång är skall mitt liv vara


Vid morgonbönen idag läste jag ur Filipperbrevet 2:5-10.

"Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt  då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud fadern till ära."

Det är en hymn, en sång som ger oss vissa aningar om hur man sjöng i de första kristna församlingarna. Paulus sitter i fängelse när han skriver brevet till de kristna i Filippi, och trots det trångmål han befinner sig i så är brevet till församlingen fullt av tröstande, uppmuntrande ord. Kanske var det så med Paulus som man säger om predikanter - att man predikar först och främst för sig själv. När predikanten behöver tröst predikar hon tröst.

I den korta texten i andaktsboken tog författaren avstamp i den första versen. "Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus". Det är stora ord, viktiga ord. Mitt sinnelag skall likna Jesu sinnelag. Jag stannade upp inför det en stund.

Mitt sinnelag skall likna Kristus. Och hurdant är då Kristi sinnelag? Han avstod från allt och tog en tjänares gestalt. I ödmjukhet och lydnad gick han mot döden, döden på ett kors.

Denna sång kommer till oss som ett tecken från urkyrkan, den har sjungits i kyrkan genom alla tider - tider av svårigheter likaväl som tider av medgång och växt. Det är en sång som, även om vi inte känner dess melodi, finns nedärvd i oss,  i vårt kollektiva medvetande. Denna sång talar om vårt liv och hur vårt liv skall förändras när vi följer Jesus.

Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Ödmjukhet och lydnad gentemot Gud. Välsignande barnen. Människornas vän. Oförsonlig mot synden. Omfamnande syndaren. Tydlig mot makten. Skarp mot de skarpa. Öppen mot sökaren. Helande de sjuka. Utgivande sig själv.

Sången berättar om vårt liv.
Som vi sjunger skall vi leva.
Som min sång är skall mitt liv vara. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar