torsdag 15 mars 2012

Leva och låta dö


Vetekornet läggs i jorden för att dö. Det dör, ger upp sin gestalt för att något nytt skall få liv. Vetekornets lag. Leva och låta dö. Dö och låta leva.

En bild för Kristus själv, han är vetekornet som fullt levande läggs i jorden för att dö, och i sin uppståndelse är full av liv och ger liv i överflöd.
En bild för kyrkan. Vetekornets lag gäller: det som inte bär frukt måste dö för att annat skall få leva. Låt fruktlösa traditioner, hierkier och organisationer dö för att annat skall få leva. Låt nya generationer komma fram. Våga låta något dö för att annat skall leva.
En bild för mitt eget liv. Vad är det som är fruktlöst i mitt eget liv? Vad är det som dödar mer än ger liv? Låt det dö, begrav det i jorden för att något nytt skall kunna gro och leva.

Påminnelse om tiden vi är inne i - fastetiden. Tiden då vi vandrar med Kristus på via Dolorosa mot döden. Vi vandrar med honom mot döden, han vandrar med oss mot vår egen död. Vi delar hans lidande, han delar vårt lidande. Vi går mot döden, mot det som ingen mening rymmer. In i dödsriket.
Vetekornets lag. Något måste dö för att något nytt skall spira och leva. In i dödsriket. In i döden, med Kristus. Dö och uppstå med Kristus.
Uppstå med Kristus. Dela hans död och dela hans uppståndelse.

Leva och låta dö. Dö och låta leva.

Vad måste du lägga i jorden?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar