måndag 2 september 2019

Elfte söndagen efter trefaldighet - tro och liv


Om barn säger vi att de inte gör som vi säger utan som vi gör. Det är kunskap grundat i erfarenhet. Alla vuxna som lånat av lördagsgodiset på torsdagskvällen och blivit påkomna av ett barn vet att det inte spelar någon roll hur väl vi talar om lördagsgodisregeln – barnet vet vad du har gjort och synar bluffen. Dina ord stämmer inte överens med ditt handlande. Och din handling väger i sammanhanget tyngre.

Jesus berättar i söndagens evangelium om en man med två söner. Mannen ber först den ene att gå ut och arbeta i vingården, sonen svarar nej men ändrar sig och går ändå. Den andre sonen svarar först ja, men när det väl kommer till kritan går han inte. Jesus frågar de som lyssnar om vem som egentligen gjorde sin fars vilja? Svaret är; den som gick. Handlingen vägde tyngre än orden. I den här enkla berättelsen ringar Jesus in det som vi ofta kallar ”att leva som man lär”. Att inte säga en sak och sedan göra en annan. Det kristna livet karakteriseras – i bästa fall – av att ord och handling är ett. Att man säger vad man menar och gör det man säger. Att man lever som man lär.

Men vad lär oss då den kristna tron om hur vi ska leva? Finns det ett kristet liv och hur ser det i så fall ut? Kan man känna igen en kristen på något sätt? Och hur vet jag om jag själv kan räkna mig dit?

Att tro är att längta efter Gud. Det är också en djup kunskap, grundad på erfarenhet. Många teologer genom århundradena har beskrivit tron just så: att tro är hjärtats längtan efter Gud. Att längta efter Gud. Smaka på de orden.

När vi längtar, önskar vi ofta också finna ett sätt att möta vår längtan. Vi försöker följa den och se vart den leder oss. Att följa sitt hjärtas längtan efter Gud kan innebära att be mer, läsa Bibeln och gå till kyrkan och fira gudstjänst oftare. Det kan också innebära att börja samtala med sin ensamma granne eller engagera sig för människor som lever på samhällets skuggsida. Att följa sitt hjärtas längtan efter Gud mynnar alltid ut i någon form av handling – det är trons praktik. Det är också därför det inte går att skilja på tro och liv. Tro och liv är och ska vara ett. Tron ger med nödvändighet konsekvenser för det livet som levs.

Att leva som kristen innebär inte automatiskt ett prickfritt liv, fritt från fläckar och skrynklor. Nej, men om du vågar följa ditt hjärtas längtan efter Gud ska du snart också möta trons verkliga mysterium: Guds barmhärtighet. Det är en barmhärtighet som säger välkommen hem till alla som behöver vända om.
(Texten var först publicerad på Sävare församlings hemsida 30/8)
Tankar inför helgen Sävare församling 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar