lördag 13 oktober 2018

Tacka Herren, ty han är god


Tacksägelsedagen har gått in och påminner oss om en kristen grundinställning till livet: tacksamhet och lovsång. Gud har givit oss livet och för det ger vi Honom lov. Att öva sig i tacksamhet är att öva sig i att se det goda. Godhetens källa är Gud, Han som ger dig inte bara ditt liv utan även sig själv för att du ska ha liv i överflöd.

Själva skapelsen vibrerar av lovsången som binder samman jord och himmel. Före all tid lovsjöng änglarna kring Guds tron; Helig, helig, helig är Herren Sebaot: Jesaja fick se det i en syn och ännu klingar orden i varje mässa som firas över jorden.
Lovsången är fundamental i skapelsen, ett utlopp av tacksamhet över Guds kärlek och skaparkraft; liv ges tillbaka som lov. 
 
Evangeliet berättar om en man som, drabbad av spetälska, helas av Jesus. Hans liv får en helomvändning, metanoia. Han, som förr stod bortom människor gemenskap, ges ett nytt liv och ny möjlighet till gemenskap. Godheten ger honom detta nya liv, och godheten har ett namn: Jesus.
 
Att öva sig i tacksamhet är att öva sig i att se Gud som i, genom och under allt ger liv i överflöd. Det är den andliga övningen för kommande vecka: öva dig i tacksamhet.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar