lördag 6 oktober 2018

Nittonde söndagen efter trefaldighet

 

"Bygg dig en ark av goferträ och inred den med olika rum. Bestryk den både invändigt och utvändigt med jordbeck. Så skall du göra arken: den skall vara 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög, och du skall göra ett tak på den med en halv meters resning. Ingången till arken skall du göra på ena sidan, och du skall bygga den i tre våningar". (1 Mos 6:14-16)

Noa får ett märkligt uppdrag av Gud. Han ska bygga en båt, mitt på land. En båt med enorma proportioner: 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög. Noa bygger. Människor runt omkring honom skrattar. Vad är det vi möter hos Noa som är anledningen till att han är förebildlig för oss? Är det blind lydnad? Brist på förnuft?
Noa har levt hela sitt liv nära Gud. Han har sett och hört den helige och fått löften knutna till sin person. "Med dig vill jag upprätta ett förbund". Gud låter Noa förstå att Han ska skapa nytt, och att Noa ska få en särskild och avgörande uppgift. Han bygger arken som Gud befallt och utstår folkets glåpord och förlöjliganden. Regnet kommer, arken bär över vattnets kaos. Till nytt liv, ny gemenskap.


En änka ger i sin fattigdom allt hon äger. Jesus ser och undervisar sina lärjungar: hon har gett långt mer än de som ger av sitt överflöd. En parallell till pojken med fem kornbröd och två fiskar - till vad förslår det till så många?
Det är inte storleken på gåvan som är det viktiga menar Jesus, utan kvinnans tro att Gud kommer ge henne det hon behöver. Hon litar på Gud och gör ett offer. Samma med Noa.

Noa fick ett löfte om ett nytt liv, en ny gemenskap för honom och hans folk tillsammans med Gud. Kvinnan som gav allt hon ägde gjorde det i övertygelsen att Gud skulle sörja för henne. Överskriften för nittonde söndagen efter trefaldighet är "trons kraft". Uttrycket kan egentligen leda fel, då det kan få oss att tro att det handlar om vår egen kraft. Det är det inte, utan Guds kraft i oss. När han får verka i oss vågar vi lita på hans löften och gå dit han sänder oss.

 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar