lördag 25 augusti 2018

Trettonde söndagen efter trefaldighet

Den trettonde söndagen efter trefaldighet är överskriften "medmänniskan" och evangeliet utgörs av berättelsen om den barmhärtige samariern (Luk: 10:25-37).
Det står där att en laglärd ville sätta Jesus på prov, och frågade honom om vad man skall göra för att vinna evigt liv. Jesus svarar med den trosbekännelse som han lärt sedan barnsben: "Du skall älska Herren din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv." 
Mannen frågar då "vem är min nästa?". Det är en rimlig fråga. Kanske är det precis den frågan som du ställer dig också när du läser och lyssnar till bibelordet. Vem är det jag ska älska? Och vad är det att älska? Kanske tänker han som vi ofta gör att det väl rimligtvis måste finnas avgränsningar? Fiender till exempel? Måste jag älska dem?

Att leva som kristen är att ta Guds kallelse på allvar, att bli Jesu vän och efterföljare. Gud kallar hela mänskligheten till vänskap och efterföljelse, han kallar dig och mig på ett personligt sätt till tjänst för hans rike. Vi kallas till ett liv i världen men inte av världen. Det betyder att vår tro måste ge konsekvenser för vardagslivet men att vi ska leva med ett annat mål för ögonen än det som samhällets företrädare sätter upp. Som kristna ska vi ha ögonen lyfta mot himlen och se på världen ur Guds perspektiv.  


Det tar oss tillbaka till ursprungsfrågan: vem är då min nästa? Nöden i världen är så ofantlig. Men min nästa är den som jag har att göra med, närmast inpå mig, den som jag kan sträcka ut en hjälpande hand åt. Och där händer det ofta att jag går förbi. Min nästa är den jag har bredvid mig.

Men det finns andra perspektiv i berättelsen som öppnar trons djup för oss. Det är inte alltid vi som är de som går förbi eller de hjälpande, utan det finns situationer i allas liv då vi är som den slagne mannen. Ibland är vi så nedtryckta, nedslagna, utstötta att vi inte kan resa oss. Då finns bara en som hjälper. Jesus är den som inte går förbi trots att alla andra gör det.
Han, som gått igenom dödsriket och besegrat det, räds inte det mörkaste mörker. Han sträcker ut sin hand till dig när du inte orkar mer. Han lovar dig att alltid vara med, och han kallar dig att leva i hans efterföljd. Och hur går det till? Ja, först och främst genom att överlåtelse, att ge ditt liv till honom.

Säg till honom som gav sitt liv för mänskligheten: Jesus jag vill tillhöra dig och lägga mitt liv i dina händer. Mitt liv är ditt, använd det på det sätt som du finner bäst. Jesus vill att vi ska lära oss av honom att bli som honom. Och hurdan är han? Ja han säger det själv: han har ett milt och ödmjukt hjärta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar