lördag 2 juni 2018

Första söndagen efter trefaldighet

I den kyrka där jag predikar denna söndag möts vi och firar dop tillsammans i församlingens mässa. Varje gång vi får vara med och fira dop kan vi ta det som en påminnelse till oss själva om vårt eget dop. Kanske döptes du som mycket liten, kanske som tonåring, kanske som vuxen. Kanske är du inte döpt, men då ska du veta att det är en möjlighet för hela livet. Gud som ger oss livet kallar oss till ett barnaskap, dopet är tecknet på det.

För i dopet föds vi på nytt, till ett nytt liv i Kristus. Vi föds in i gemenskapen med Gud. Vi får del av Kristi död och uppståndelse. Vi får verkligt del av det genom att det är Gud som handlar i dopet. Gud handlar i dopet och han har satt sitt löfte till det att det gäller.
Att leva i sitt dop är både en gåva och en kallelse. I dopet överlämnas vi till någon som är större, någon som avstår allt för att vinna min kärlek. Denne någon, alltings skapare och Herre, lovar nu att aldrig överge mig.

Så stort det är! Nikodemos som samtalar med Jesus i natten anar gåvan som ryms i dopet, men han är intelligent och vill disputera med Jesus. Inget fel i det, tron handlar inte bara om känsla utan även om intellekt. Dopet kallar oss till ett heligt liv, i betydelsen kristenliv i tät förening med Jesus Kristus, ja beroende av Jesus Kristus och hans död och uppståndelse. Vi föds på nytt. Och det är detta som Nikodemos frågar Jesus om.


Hur kan jag vara säker på att mitt dop gäller? Hur kan jag lita på att det som skedde för kanske tiotals år sedan gäller idag? Hur kan jag lita på att det som skedde då har betydelse för mitt liv just nu?
Det är Gud som verkar i dopet. Därför kan jag lita på det. Dopet finns inte till på grund av min tro, utan för att Gud valt att sätta sitt löfte till det. Det är inte jag själv eller min övertygelse som gör dopet giltigt. Det är inte min förmåga, min kraft, min tro som gör dopet giltigt, utan helig Ande.


Jag är med er alla dagar, till tidens slut. Så säger Jesus och han säger det till dig idag.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar