lördag 7 april 2018

Fiskafänget

Av evangelierna förstår vi att uppståndelsen hade många vittnen. Flera gånger visar sig Jesus för lärjungarna och för många andra. Han äter med dem, talar med dem. Johannes berättar idag om ett sådant tillfälle, och han benämner det som den tredje gången Jesus visar sig. Petrus, Natanael, Tomas och Sebedaiossönerna har varit ute hela natten på sjön utan att få någon fisk. Så kommer Jesus till dem och säger att de ska kasta ut nätet på andra sidan istället. De gör som han säger, kanske mest för att visa god vilja, de har ju varit ute hela natten och dessutom har de ägnat större delen av sitt liv åt fiskaryrket. De borde ju veta. Men när de slängt i nätet på andra sidan händer det: det fylls av fisk och de kan knappt dra upp det i båten igen för tyngden.

Johannes har egentligen avslutat sin bok, i verserna som föregår detta kapitel möter vi evangelistens slutord. Men så verkar han ångra sig, och lägger till berättelsen om fiskafänget - den måste också berättas, ingenting får glömmas! 


Johannes var den som först kände igen Jesus där han stod på stranden i gryningen: "den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: Det är Herren!" (v.7). Johannes känner igen honom. Som så många gånger förr förstår Johannes att det ligger en djupare mening i allt vad Jesus sa och gjorde, han är den som ser bakom, bortom. Johannes är teologen, den som alltid ser mer än bara det som syns. 


Så är de tillbaka där allting började. De är tillbaka på stranden. Det var på den här stranden som Jesus kom gående, det var på den här stranden som de träffade honom för första gången. Kanske kändes det för dem nu som om det hade gått hundra år, eller så var det som bara en enda dag hade förflutit. Allt vad de hade varit med om sammanfattas nu. Det sammanfattas i gemenskapen kring elden som Jesus har tänt på stranden, i den grillade fisken och brödet som bryts och delas. 
Återigen ger sig Jesus till känna genom måltiden, i det brutna brödet. Tillsammans i gemenskapen bryts brödet och de förstår att det är han. Så är det här idag för oss också. Idag bryts brödet, vinet delas och vi kan känna igen honom. Här är han, här ger han sig till känna. Här kan vi lära känna honom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar