lördag 17 mars 2018

Mor Maria


Vem är Maria?
Stark och fri? Underkuvad? Idoliserad?
Vad vi faktiskt kan veta om Maria utifrån evangelierna är egentligen ganska knapphändigt. Lukas vet att berätta att ängeln Gabriel sändes till en ung kvinna i staden Nasareth, att hon bar namnet Maria (Miriam/Mariam). Vi lär oss att hon förutom under barnaåren fanns nära Jesus även under hans offentliga gärning som vuxen. Vi vet att hon var en viktig person i lärjungakretsen och för de första kristna. Vi vet att hon stod vid Sonens kors men senare även mötte uppståndelsens verklighet.

Maria är Kyrkans mor. På vilket sätt? På det att hon genom sin närhet till Kristus bär fram kyrkan inför honom, på ett alldeles särskilt sätt, så som en förälder bär sitt barn. Maria är theotokos, Gudaföderska, och förkroppsligar erfarenheten av att såväl bära ett barn som förlora ett barn. Maria är mor. Och kvinna. Hon bär den kvinnliga erfarenheten i sig och visar på ett förhållningssätt som kallar kvinnor och män ut ur fångenskap och förtryck: Jag är HERRENS tjänarinna. Ingen annans.

Var hälsad, Herrens moder, o Maria!
I nödens stund den trogna, o Maria!
Träd fram o kerubim, och sjung o serafim,
sjung vår Herres moders lov.
Salve, salve, salve Maria.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar