torsdag 29 mars 2018

En annan sorts gemenskap


Vad är det som sker den där kvällen när Jesus och lärjungarna samlas till måltid i Jerusalem? De har gått till huvudstaden för att fira påsk, den plats där det sanna påskfirandet kan ske, där påskalammet ska slaktas. De har samlats i det på förhand utsedda rummet på andra våningen, bordet är dukat och vännerna samlade.

Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ”Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig.” Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för er.

Den måltid som är så intimt förknippad med Guds folks identitet leder nu Jesus lärjungarna till en än djupare förståelse av, då han uppenbarar Guds plan för sitt folk. Det bröd som kom som manna från himlen till folket under vandringen i öknen tar gestalt i Honom som nu bryter det och delar ut åt alla. Det nya förbundet som sluts i kvällningen är enligt det löfte som Gud gett genom profeten Jeremia; ett förbund som skrivs i människors hjärtan och inte på tavlor av sten. Det är en ny gemenskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar