lördag 13 januari 2018

Livets källa - andra söndagen efter trettondagen

Guds källa har vatten tillfyllest, en gåva av strömmande liv! Den äger vad alla behöver, den räcker för dig och för mig. (Sv.ps. 236)

Evangelisten Johannes berättar om Jesu första under, vinundret i Kana. Att det är ett vinunder på ett bröllop är inte en slump, eftersom det vittnar om något i själva Guds väsen: hans överflödande generositet, glädje och välvilja till oss människor. Vinet är som bekant glädjens dryck, vinstocken en symbol inte bara för frodighet och växtkraft utan också för den intima samhörigheten mellan Kristus och kyrkan. Han är vinstocken, vi är grenarna.

Jesu under (eller tecken, som Johannes skriver) syftar alla framåt, uppåt. Undergärningarna är en försmak av Guds rike, det som ska komma. Bägarna fylls med det goda vinet, när Jesus vill vittna om Guds väsen blir det med överflöd för att vi ska ana Guds kärlek.

Guds överflödande kärlek är källan till allt, källan till ditt liv och mitt. Gå till kyrkan den kommande veckan och delta i gudstjänsten. Låt dig översköljas av Guds välsignelse, knäpp dina händer i bön till honom som gett dig livet och mottag bröd och vin - trons mysterium. Där möter dig livets källa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar