måndag 5 juni 2017

Kristenlivet


I Apostlagärningarna hör vi återgivet hur Petrus predikar på pingstdagen i Jerusalem, och hans ord träffar åhörarna i hjärtat. De tar till sig predikan och den skapar en omedelbar fråga hos dem: Bröder, vad ska vi göra?
Det är trons konsekvens i livet. När tro har skapats i oss ställs också frågan – vad ska vi då göra? Hur ska jag nu leva? Hur ska tron som jag nu fått omvandlas och gestaltas i mitt liv? För levas måste den, annars blir kyrkan eller kristenlivet bara likt ett avgränsat rum med vissa värderingar. Nej vår tro ska omsättas i handling, vi ska leva kristenliv. Det är Guds helige Ande som kallar oss till det. Det är Guds helige Ande som skapar tro i oss, drar oss närmare Jesus och kallar oss till kristenliv.

I Galaterbrevet 5 berättas det om Andens frukter. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Dessa frukter är resultatet av den helige Andes verksamhet. Det gäller både i våra egna liv och i församlingens liv. Där vi ser sann kärlek, sann glädje, sann frid och så vidare – där har Guds Ande varit verksam. Här behövs andlig urskiljning så vi inte frestas att pressa in oss själva eller någon annan i något särskilt beteende eller några fromma stilar. Den urskiljningen sker genom kontinuerlig bön, bibelläsning, deltagande i församlingens gudstjänstliv och
prövande tillsammans i liv och samtal med andra kristna. 

Och i all din strävan; glöm inte löftet från Gud som kommer till oss genom evangeliet idag. Jesus säger: Jag är ljuset som har kommit hit till världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar