torsdag 13 april 2017

Förbundet

Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sade: ”Ta detta, det är min kropp.” Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sade: ”Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer skall jag dricka av det vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike.” När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. 

På Skärtorsdagen knyts det gamla och det nya samman. Jesus och lärjungarna har gått till Jerusalem för att fira påsk som så många andra tillsammans med dem, före dem och efter dem. I den heliga staden förbereder man sig för pesach och åminnelsen av Guds handlande med sitt folk i befriandet ur slaveriet i Egypten och vandringen genom öknen. Guds stora gärningar med det utvalda folket är inte glömda, och hans löften står fortfarande fast.


Förbundet som slöts i öknen aktualiseras på nytt i det Jesus gör och säger: brytandet av brödet och delandet av vinet. Nu vilar inte längre förbundet på lagens stentavlor utan på gemenskapen med Kristus.
Skärtorsdagen är gemenskapens dag. Det är också svekets dag, dagen då Judas förråder sin mästare och Petrus - den trognaste av dem alla - förnekar att han känner Jesus.

Evangeliet handlar aldrig om någon annan än dig och mig. Det är riktat till alla och därför bär det ett personligt tilltal till just dig. På Skärtorsdagen, det nya förbundets dag, sitter vi här vid samma bord som Jesus och lärjungarna. Vi delar gemenskapen och måltiden med de som lever nu, med alla dem som gått före och med dem som kommer efter. Likaväl står vi tillsammans med Judas och Petrus, med dem som är rädda och fega. De är inga andra än vi. Den kristna tron skyggar inte för sanningen om våra liv, nej här får vi stå med allt det som vi är och bär med oss. Och Kristus kallar oss att leva tillsammans i gemenskap med honom. 

Den heliga veckan kallar oss till stillhet och innerlighet. Vi får ta ett litet steg i taget och väga på orden. Låt mässans ord bära dig idag: för dig utgiven, för dig utgjutet. 
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar