lördag 29 april 2017

Den gode herden

"Jag vill sjunga om min vän, herden han som själv är vägen. Fåren känner han igen, vet var källan är belägen."

Alla som någon gång mött ett får vet att de är relativt skygga. Om man försöker närma sig ett får hastigt eller aggressivt springer det snabbt undan och söker upp tryggheten i sina likar. Att vara en god herde handlar om att vinna fårets förtroende och få det att vilja följa mig. Jag kan inte tvinga fåret att följa mig utan jag måste övertyga det om både min goda vilja och min kompetens som ledare. Herden är ju inte en naturlig del av hjorden, men kan bli det genom att fåren väljer att följa herden. Herden kan vinna hjordens förtroende genom att dels kunna visa på vatten och bete, men också kunna skydda hjorden från fara.

Jesus säger om sig själv att han är den gode herden. Han är den som kan visa på livets vatten och brödet från himlen. Han är den som skyddar oss från allt ont - ja, till och med ger sitt liv för oss, sina får. 


Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och Fadern är ett.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar