lördag 28 januari 2017

Hopp


Vad innebär det att ha ett hopp? Hopp är inte detsamma som ett allmänt positivt tänkande. Nej, att ha ett verkligt hopp handlar om något långt mer djupgående. Det kristna hoppet handlar om att trots världens mörker lita på att Gud håller allt i sin hand. Att ha ett hopp är att se världen som den är men ändå tro. Alltså något helt annat än ett ytligt positivt tänkande.

Att Jesus går på vattnet (Matt. 14:22-33) innebär inte bara att han kan utföra stora ting, utan också att han bemästrar kaos. Jesus går över kaosmakterna som vill döda och förstöra, lemlästa och söndra. Jesus har makt över allt detta. Det innebär i sin tur inte att hans makt bara står över allt stort och hemskt och farligt som finns i världen, nej det innebär även att alla de inre stormarna som finns i ditt eget liv också har en bemästrare i Jesus.


Vilka är ditt livs inre stormar? Kanske ser du dem i backspegeln, kanske upplever du någon just nu. Oavsett vilket, se framför dig nu hur Jesus kommer till dig på vattnet. Han kommer gåendes över allt kaos, allt det som stormar och har stormat i ditt liv. Han närmar sig dig och han sträcker ut sin hand, ber dig att komma på samma sätt som han bad Petrus stiga ur båten och komma till honom på vattnet. Jesus begär inte det omöjliga av dig, han ber dig att lita på honom och tro.

Om vattnet och stormen symboliserar kaosmakterna, så är båten och de tolv däri kyrkan. De symboliserar kyrkan som vet att Jesus inte är långt borta även om han just nu är osynlig. Båten är kyrkans stora skepp som bär oss fram på den gungande sjön. Kyrkans skepp bär hoppet och tron, den tro som vi ibland kanske inte kan omfatta eller förstå. Även om vi inte förstår eller orkar tro, så bär den stora världsvida kyrkan på tron och erfarenheten av Guds uppenbarade sanning. Och vi är med där i båten, tillsammans med Guds folk. Tillsammans med änglar och hela Guds folk sjunger vi helig, helig, helig och O Guds lamm, och vaggas stilla in i tryggad hamn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar