lördag 10 december 2016

Guds profet


 
Kallad till att vara Guds profet och bereda plats för Messias. Att vara den andre, förelöparen som ska predika och visa på Guds lamm men inte själv få vandra med honom. Johannes gick längre än de flesta människor vågar eller ens behöver. Han dog utan att veta vilka stora gärningar Gud skulle uppenbara genom sin Son. Eller visste han?
Johannes hade predikat att han som var större än han själv skulle komma efter honom och utföra gärningar som världen aldrig förut sett. När Johannes skickar bud från fängelsehålan för att fråga Jesus om han verkligen är den som skulle komma, visste han då? Eller är hans fråga en fråga från ångestens och tvivlets mörker? Det spelar kanske mindre roll, för tröst finns det i båda förhållningssätten. Tröst för de trosfasta, och tröst för de som tvivlar. Johannes visar oss att båda sidorna ryms i trons människor, till och med i honom som Gud kallat till att vara profet. Det är evangelium.
 
 
En bön av biskop Giertz:
 
Jag tackar dig, Herre, för att du är den som skulle komma. Och jag tackar dig för att jag får komma till dig, även om jag skulle bli oviss om det. Giv mig en sådan tillit till dig, att jag vågar komma med allt och tala med dig om allt. Du skickade en gång Johannes Döparen med ditt ord, för att han skulle bereda vägen för dig. Gör så också nu i detta advent. Låt alla hinder brytas ned som står i vägen, och alla djup bryggas över som skiljer oss från dig. Hjälp oss här i församlingen att ta emot dig med öppna hjärtan. Ge oss ett välsignat kyrkoår fullt av glädje över att du är hos oss och fullt av lyckan av att få tjäna dig. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar