onsdag 2 november 2016

Tro, hopp och stordrift - artikel i Fokus


Sofia Lilly Jönsson har skrivit en stor artikel för tidskriften Fokus om Svenska kyrkan, om kyrkans organisation och utveckling de senaste decennierna. Det gör mig glad och uppmuntrad att den här typen av texter ges plats och möjlighet i det svenska kultursamtalet - ganska långt ifrån påvehype och stormöten. Texten tar sin utgångspunkt i kyrka-stat-reformen och två stora utredningar som skett sedan millennieskiftet. Inledningsvis står den utveckling som har blivit norm i svenskkyrkliga församlingar sedan ett antal år i fokus: prästgårdar säljs, församlingshem likaså, och kyrkobyggnaderna behovsinventeras. Utredningen "Gemensamt ansvar" om kyrkans fastigheter och deras framtid som kyrkomötet ska besluta om inom några veckor belyses, framförallt då den (milt sagt) uppfinningsrika idé som presenteras som lösning på landsbygdsförsamlingars fastighetsproblem: möjligheten att kunna överlåta kyrkobyggnader på trossamfundet Svenska kyrkan. En oinvigd kan näppeligen ana vad som skulle bli de praktiska konsekvenserna av detta förslag, men det innebär alltså att församlingar (som idag äger sina kyrkor) kan överlåta dem till en annan "nivå" i Svenska kyrkan. Därmed slipper man undan kostnaderna för kyrkan, men man släpper också sin förfoganderätt över den. Kyrkan kommer alltså stå där på slätten som den gjort sedan den byggdes, men kyrkorådet har ingen nyckel. En abrovink, kan man kalla ett sådant förslag. En låtsaslösning. För vilken kyrkoherde ska lyckas kommunicera till församlingsmedlemmarna att kyrkan står där, men ingen får gå in? Att alla inventarier finns där inne, men inte får användas?

Ur artikeln:
När en kyrkobyggnad har överlåtits till trossamfundet Svenska kyrkan kan kyrkostyrelsen besluta att ta den ur bruk. Går förslaget igenom innebär det att kyrkobyggnader för första gången i kyrkans tusenåriga historia, kommer att förvaltas av en kyrklig nivå som saknar församlingsbor. I detta finns en nyckel. Det handlar inte bara om fastigheter, administration och ekonomi, utan ytterst om vad Svenska kyrkan är. Vad är det som kyrkan ska syssla med, och hur ska hon organiseras?

Det är helt riktigt som Sofia skriver, att här finns en nyckel. Vad är det Svenska kyrkan ska syssla med? Eller, ännu hellre; vad är egentligen en församling och vilken är hennes uppgift?

Svenska kyrkan är inte en koncern, det säger sig alla vara ense om. Den ska framträda, som lagen säger, genom sina församlingar och stift. Trots det framstår kyrkan alltmer
som just en koncern.

Det som konstituerar församlingen är att hon firar gudstjänst. Till den svenskkyrkliga identiteten hör vidare att vi står i den apostoliska eller allmänkyrkliga traditionen och att församlingarna är självständiga så till vida att de beslutar om sina egna angelägenheter men att man samtidigt underkastar sig den episkopala strukturen med biskopens tillsynsansvar.

Svenska kyrkans församlingar står idag inför enorma utmaningar. Jag skriver som ni vet utifrån ett landsbygdsperspektiv. Hur ska vi hantera våra fastigheter (läs församlingshem, prästgårdar och kyrkor) när ekonomin krymper och de statliga bidragen minskar samtidigt som kravet att hålla dem i gott skick kvarstår? Gudstjänststatistiken minskar. Inte endast för att människor är mer sekulära idag, utan för att det helt enkelt firas färre gudstjänster i Svenska kyrkans församlingar. Devisen en präst, en kyrka, en församling har lämnats sedan generationer på landsbygden. Hur ska vi balansera vetskapen och insikten om att evangeliets mönster är att lämna det som är dött för att fokusera på det som ger liv med att vi riskerar att klippa banden med människors engagemang och vilja till lokalt och småskaligt ansvarstagande?
Svaret är inte koncerntänkande. Svaret är strategiskt församlingsbygge med fokus på gudstjänst, rusta människor att ta ansvar, bibelstudier, bönegrupper och diakoni (i betydelsen kristenliv). Back to basics, kan man säga.  

Jag har i några års tid skrivit om kyrkosyn, organisation och vad en församling är/bör vara. Här är några exempel på tidigare texter:

http://judithfagrell.blogspot.se/2012/09/varfor.html

http://judithfagrell.blogspot.se/2012/09/strukturer-igen.html

http://judithfagrell.blogspot.se/2012/10/lankar-med-mera.html

http://judithfagrell.blogspot.se/2014/04/bygga-forsamling.html1 kommentar:

  1. Att överlåta en kyrkobyggnad från en församling, låter i mina öron som ett brott mot lagens paragraf om att SvK verkar i församlingar och stift.
    Men vem skulle pröva ett sådant klagomål?

    SvaraRadera