lördag 6 augusti 2016

Tro och liv


Trefaldighetstidens söndagar undervisar om centrala teman i det kristna livet: dopet, kallelsen, lärjungaskapet, klarsyn, förvaltarskap, nådens gåvor – och kommande söndag, elfte söndagen efter trefaldighet: tro och liv. Denna dag ställs frågan till oss hur tro och liv till förhåller sig varandra, eller klarare uttryckt: hur avspeglas min tro i det liv som jag lever?

Ur Bibelns perspektiv görs ingen skillnad på tro och liv. Tro och liv är och ska vara ett. Min tro ger med nödvändighet konsekvenser för det liv som jag lever. Tron måste levas. Liv utan tro – eller ett liv utan en relation med Gud - är enligt Bibeln inte ett helt liv. 

Kan tron bli en börda, för tung att bära? När tron blir prestation, då blir det en börda. När det blir viktigare vad vi gör och tar ställning för eller emot istället för på vilka grunder vi gör det, finns det en risk att tro kan bli en börda. Eller ännu värre - hyckleri. Det är precis det som profeten Amos varnar för.
Jesus är inte intresserad av att lägga bördor på våra axlar. Jesus har kommit till oss för att befria, upprätta och hela. Därför ska församlingen också vara en plats för befrielse, upprättelse och helande. Det är så vi ska leva med varandra: till befrielse, upprättelse och helande. Det förutsätter någonting, och det är att vi litar på Gud och Guds kärlek. Litar vi på Honom och den kärlek han ger vet vi också att vi inte behöver snåla med kärleken. Den kärlek Gud gett oss ska vi ge vidare till andra. Så går tro och liv ihop, tron ger oundvikliga konsekvenser för vårt dagliga liv.
Och hela tiden, hela vägen är han med oss. Han som vet vad det att vara människa, han som delar livet med oss, han som ger sig själv till oss, Jesus Kristus världens ljus.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar