lördag 27 augusti 2016

Enhet


För att du inte tog det gudomliga dig till en krona, för att du valde smälek och fattigdom vet vi vem Gud är. (Sv. ps. 38)

På den fjortonde söndagen efter trefaldighet läser vi bibeltexterna utifrån temat enheten i Kristus. Vad är det för en enhet? På vilket sätt ska Kyrkan visa sig som en enhet? Genom att tycka likadant i alla frågor? Nej, det är naivt. Genom att ha exakt samma uttryck? Nej, det har kyrkan aldrig haft. Snarare än endimensionaliteten är det den mångfacetterade mosaiken som kan sägas klarast efterliknar Kyrkan och hennes förkroppsligande i världen. Det som håller henne samman och är grunden för den enhet som denna söndag talar om är troheten till honom som är Kyrkans huvud: Kristus. 
Troheten till honom handlar inte bara om ord utan lika mycket om fötternas och händernas bekännelse. Jesus säger att de kristna inte ska sträva efter att uppnå det som världen värdesätter högt; vi ska inte sträva efter att vara kungar i världens ögon. Nej, Jesus säger att med de kristna och med hans Kyrka ska det vara annorlunda. Den största ska vara som den yngste, och den som är ledare ska vara som tjänaren. Alltså; efterlikna honom som kommer till oss som tjänare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar