fredag 20 maj 2016

Heliga treenighet


Treenighetens mysterium. Att Gud har gett sig till känna för oss så att vi kan lära känna honom. Fader, Son och Ande. Tre i en och en i tre. Inte på ett tekniskt sätt så att Gud skulle kunna delas in i tre delar: en skapardel, en frälsardel, en hjälpardel. Nej, Gud är till sitt väsen hel, en odelbar himmelsk helhet. De gudomliga personerna är oskiljaktiga i det de är och därför också oskiljaktiga i det de gör. Ändå är Faderns person en, Sonens en och Andens en. Ytterst kan vi aldrig fatta det men konsten - liturgin såväl som poesin - kan hjälpa oss på väg.

När du ser blomman i diket eller fjärilens flykt över ängen kan du tänka på vår Fader i himlen som har skapat allt detta underbara och som har gett dig ditt liv. När du vänder ansiktet mot solen kan du minnas Jesus som säger ”Jag är världens ljus”. När du känner den ljumma sommarvinden fläkta i kvällningen kan du be att Guds goda Ande ska leda dig på alla dina vägar.
 Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet, amen. (Rom. 11:36)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar