fredag 21 november 2014

Domssöndagen


När Kristus kommer åter skall världen födas på nytt, och vi ska födas på nytt. Alla får nytt liv genom Kristus. Det är ett helt annat liv som inte bestäms av denna världens premisser. Det gamla livet, det som hör denna världen till, med död, katastrofer och lidande, det får vi dö bort ifrån och födas till ett helt nytt liv i Kristus. Det är också det som dopet handlar om. I dopet föds vi till ett nytt liv i Kristus, vi tar på oss en ny dräkt som visar att vi tillhör honom, att vi är en del av Guds familj.

Allt vad vi gör mot andra gör vi mot Gud själv, mot Jesus själv. Det är det Jesus menar när han talar till oss om i evangeliet; ”jag var hungrig och ni gav mig att äta…”. Det är så viktigt! Allt vad vi gör mot varandra, säger och tänker om varandra riktas mot Jesus själv. När vi påminner oss om det sätts våra liv i ett nytt perspektiv. Det kan kännas som att jag dignar under den tyngden. Men det är Jesus som dömer på domens dag, när han kommer tillbaka.

En dag skall Gud bli allt, överallt. Vi skall inte se något annat än Gud, och inte som nu i en dunkel spegelbild utan ansikte mot ansikte. Det är en glädjens dag.


2 kommentarer: