lördag 11 oktober 2014

Tacksägelsedagen


Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett: 'Välsignad är han som kommer', konungen, 'i Herrens namn.' Fred i himlen och ära i höjden. Några fariseer i folkmassan sade då till honom: ”Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta.” Han svarade: ”Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.” (Lukas 19:37-40)

Tacksägelsedagen. Lovsången svävar runt i luften, ja själva skapelsen vibrerar av sången som binder samman jord och himmel. Före all tid lovsjöng änglarna kring Guds tron; Helig, helig, helig är Herren Sebaot: Jesaja fick se det i en syn och ännu klingar orden i varje mässa som firas över jorden. 
Lovsången är fundamental i skapelsen, ett utlopp av tacksamhet över Guds kärlek och skaparkraft; varje löv, ekorre, träd, människa, vattendrag och sten sprudlar i sitt innersta av liv och glädje och tacksamhet - liv ges tillbaka som lov. 

Lovsjungandet är en kallelse till allt skapat, och om vi tystnar kommer stenarna att ropa. 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar