fredag 31 oktober 2014

Evighetshopp


En vallfartssång. Vi skrattade, vi sjöng av glädje, och jublet steg från våra läppar. Då sade man bland folken: Herren har gjort stora ting med dem! Ja, Herren gjorde stora ting med oss, och därför var vi glada. Herre, vänd vårt öde, liksom du ger liv åt bäckarna i Negev. De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina kärvar. (Ps. 126:1-6)

Den här helgen tänds tusentals ljus på kyrkogårdarna runt omkring i vårt land. Ljuslågorna flämtar för ljusa minnen, sorg, kärlek, trasiga barndomar, för allt det som inte hanns med och de som inte sades. 
Allhelgonahelgen kastar oss in i det som de allra flesta av oss fruktar mest: insikten om den ofrånkomliga döden och döendet. Bibeln och kyrkan svarar med realism: ja, du ska dö, och med evangelium: de som sår under tårar ska skörda med jubel. Det är Guds löfte, kyrkans tro och det får vara vårt hopp. 
2 kommentarer: