söndag 14 september 2014

Medmänniskan - min nästa


Ska kyrkan engagera sig politiskt? Det är en fråga som mer än tidigare har synts i media det senaste året. Frågan kan också ställas om kristen tro är politisk. Om politiskt betyder att vara en del av ett samhälle kan vi naturligtvis svara ja på frågan, som kristna lever vi ju mitt i världen och är en del av samhället. Men det svaret saknar någonting. Att leva som kristen är att ta Guds kallelse på allvar. Gud kallar hela mänskligheten till barnaskap, och han kallar dig och mig på ett personligt sätt till tjänst för hans rike. Tjänsterna är olika beroende på våra olika gåvor. Vi kallas till ett liv i världen men inte av världen. Det betyder att vår tro måste ge konsekvenser för vardagslivet, det politiska, samhälleliga livet, men att vi ska leva med ett annat mål för ögonen än det som samhällets företrädare sätter upp. Som kristna ska vi ha ögonen lyfta mot himlen och se på världen ur Guds perspektiv. 
Så, ja, kristen tro är politisk i den meningen att vår tro kräver av oss att stå upp för det som är rätt och sant. Vår tro kräver av oss att inte låta människor fara illa, det kräver av oss att vi liksom Jesus tar hand om alla våra minsta. Vi ska göra det inte för att det stämmer överens med ett särskilt partiprogram, utan för att vår tro ger dessa konsekvenser och kräver det av oss. 
Jesus talar till oss i evangeliet idag och ger oss en kort instruktion för hur vi ska leva som kristna i världen. ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.” Det är så vi ska förhålla oss till vår nästa. Men vem är då min nästa? Nöden i världen är så ofantlig. Men min nästa är den som jag har att göra med, närmast inpå mig, den som jag kan sträcka ut en hjälpande hand åt. Och där händer det så ofta att jag går förbi.
Vem är min nästa? Den som jag kan nå med min tjänst. Den som är mitt framför mina ögon. Det är åt honom eller henne som jag ska vara en nästa. Kärleken behöver göras konkret och påtaglig på det viset. Kärlek är inte detsamma som snällhet; kärleken ska avsky det onda och hålla fast vid det goda, även om ingen annan gör det.


2 kommentarer:

  1. Underbart att läsa dig igen.
    Allt bäst
    Leonard, numera i Strövelstorp

    SvaraRadera