fredag 4 april 2014

Femte söndagen i fastan


Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. (1 Joh 1:8)

Vi går mot fastetidens avslutande och träder snart in i Stilla veckan. Bibelordet förtätas när vi närmar oss det som ska vara vårt fokus; försoningen i Kristus Jesus. Johannes ger oss biktspegeln för vårt hjärtas beredelse: egenrättfärdigheten ska krossas och Sanningen bryta fram. Var är sanningen? Vad ska jag vända mig bort ifrån för att se ljuset? 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar