lördag 29 mars 2014

Midfastosöndagen


Det finns i oss en nedlagd längtan efter något större, efter att vara en del av ett sammanhang, efter en mening i våra liv. Alla försöker vi stilla denna längtan, denna hunger, på olika sätt. För många av oss blir hela livet ett enda långt sökande efter sanning och mening, vi får aldrig ro. Vad Bibeln och kyrkan alltid har lärt är att denna längtan efter sanning och mening kommer från Gud. Gud har ju skapat oss och drar oss till sig. Men Gud är också svaret på vår längtan. 
Midfastosöndagen markerar påskfastans mittpunkt. Den här veckan handlar om livets goda, det som räcks till oss dag från dag - om bordets bröd som är sänt från himlen. Men det handlar framförallt om att Jesus har kommit till oss för att mätta en annan slags hunger än den som mättas med jordiskt bröd. Jesus har kommit för att mätta den verkliga hungern, hungern efter mening och sammanhang. Det är Jesus som är livets bröd. Det är Jesus som mättar den verkliga hungern, hungern efter mening i det som syns vara meningslöst. Jesus har kommit för att dra alla människor till sig och upprätta oss och väcka i oss hunger och törst efter rätt och rättfärdighet.

O Jesus, än de dina du vill omkring dig se 
och av din bittra pina en salig frukt dem ge.
Dem in i döden älskar du 
och i din Faders rike vill möta dem ännu. 

Dock vill du än på jorden bland oss ock stiga ner. 
För oss ett offer vorden dig själv åt oss du ger 
och säger, evigt mild och god. 
"Tag, det är min lekamen, och tag, det är mitt blod." 

Dig, Jesus, än vi höra i dessa dyra ord. 
Oss alla vill du göra till dina vid ditt bord; oss alla, då du brödet tog, 
du slöt intill det hjärta som för oss alla slog. 

                             Sv. ps 70:1-3


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar