fredag 21 februari 2014

Tankar inför helgen - Sexagesima


Jesus sade till de tolv: ”Inte vill väl ni också gå er väg?” Simon Petrus svarade: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.”
Jesus har predikat starkt, till och med så att några tycker att det var outhärdligt att höra honom. Sanningen kan ha sådan verkan. Några bestämde sig för att dra sig bort från honom och den oresonlighet som de tyckte sig finna och som de inte kunde stå ut med. Johannes förmedlar som så ofta sitt intryck av Jesu mänsklighet när han minns att Jesus säger till de tolv: "inte vill väl ni också gå er väg?". Jag hör en sorg i de orden, en sorg och rädsla över att bli lämnad ensam. 
Jag tänker på de gånger då jag gått över gränsen, när jag sagt för mycket, när jag varit oresonlig. Jag tänker på hur jag har drabbats av ånger och rädsla över att någonting kanske gått förlorat som inte går att ta tillbaka. Hur rädd jag är för att bli lämnad ensam, utanför människors gemenskap.
Hos Jesus finns något som inte finns hos någon människa; Guds Ord. Det har de tolv känt av. "Du har det eviga livets ord". När man mött livets ord viker man inte undan, då blir det som en eld som brinner inombords som hos Jeremia och det går som ett svärd rakt igenom ens inre som hos Maria. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar