torsdag 16 januari 2014

Prästvigningsdag


Jag har nioårig prästvigningsdag idag. Jag tänker tillbaka på den där dagen som redan känns väldigt länge sedan; hur jag tog på kaftanen på morgonen och promenerade till domkyrkan genom staden, hur jag steg in i kyrkan som jag känt sedan jag var liten och hur jag då - bokstavligt och bildligt - trädde in som i en annan värld. En annan doft, en annan verklighet. Tiden är ett märkligt påfund, det var ju så nyss och samtidigt en evighet sedan. Jag minns att jag på natten drömde att jag sprang, sprang, sprang: fram och tillbaka i kyrkan, upp och ner för gångarna och mellan pelarna. Jag letade efter mina kläder och böcker endast för att till min fasa upptäcka att klockan var tio i elva och det snart var dags för gudstjänsten att börja. Jag sov inte många minuter den natten. 
Det var en stor dag, en dag som inte går att sätta ord på eller förklara. I kväll har jag tagit ned mitt inramade prästbrev från väggen och läser: 

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Efter apostolisk förebild och enligt Svenska kyrkans ordning har med bön och handpåläggning Judith Fagrell denna dag vigts till det heliga prästämbetet. 
Hon förklaras härmed berättigad att utöva alla prästämbetets plikter och skall därvid genom Guds nåd och i den heliga Andens kraft predika Ordet, förvalta sakramentet och i alla stycken ha trogen omsorg om församlingen samt leva som en Kristi tjänare. 
Led henne, Herre, i ditt ljus och i din sanning. Giv henne din Andes kraft att rätt utöva sitt ämbete. Låt henne stå fast i ditt ord och i tron, och giv henne när hennes verk är slutfört den trogna tjänstens lön. Amen. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar