fredag 1 november 2013

Tankar inför helgen - Alla helgons dag


Vilka är helgonen? De som gått före oss och som tagit Jesu ord om att vara jordens salt och världens ljus på allvar. De som stått fast trots världens förföljelser och därför fortfarande lyser som små lampor för oss i mörkret. Helgonen är trons förebilder, men inte föremål för vår tro. Som lampor i mörkret skapar de inte själva sitt ljus utan reflekterar och sprider det enda sanna ljuset, Jesus Kristus. 

Den stora vita skaran där lik tusen berg som snöskrud bär,
med skog omkring och palmers ring, säg vilka dessa är. 
Det är den stora skara som ur mycken nöd och plåga kom.
Och Lammets blod dem rena gjort för himlens helgedom.
Där firar de sin kyrkogång med oupphörlig jubelsång
i valv av ljus hos Herren Gud bland alla änglars sång. 

Här levde de i djupt förakt, men se dem där i deras prakt
för tronen stå med kronor på i himmelsk glans och makt. 
De ofta haft det tungt och svårt och deras kinder höljts i gråt. 
Gud mötte dem. Strax de kom hem han varje tår tog bort. 
Lövhyddefest de firar nu i himmelen hos Herren Gud,
och Lammet själv vid livets älv är både värd och gäst. 

Så gläds, ja gläd er tusenfalt, ni som har mist och vunnit allt. 
Ni som i tro bestod ert prov, blev jordens ljus och salt. 
Ni kände till en helighet som änglar men ej världen vet: 
att den som sår med sorg och gråt en jubelskörd får se. 
Så sjung, slå takt med palmers blad, ty detta är vår glädjedag. 
Dig vare pris till evig tid, Guds lamm! Halleluja! 

                           Sv. ps. 170


2 kommentarer:

 1. GRÄNSLÖSA HÄLSNINGAR

  Runt en minnesdamm
  bland lövfällande björkar
  brinner hundratals
  känslotända ljuslågor
  i den mörka novemberkvällen.

  Gränslösa hälsningar,
  möten i ett oändligt kosmos
  flätar samman
  dem där framme med
  oss i tidens oro och brus.

  Tysta står vi där
  grubblande på en evig gåta.
  Anar något i fjärran.
  Är vi ändå inte mer
  än nuets gäster?

  Hälsningar i allhelgonahelgen från Gun och Ulf Hjertén i Nyköping

  SvaraRadera