fredag 16 augusti 2013

Tankar inför helgen


En söndag undervisade Jesus i ett församlingshem. Där fanns en familj som plågades svårt och hade gjort så under många år. Familjen var papperslös och sökte asyl i Sverige. På grund av sin ovissa tillvaro var de krokryggiga och de kunde inte räta på sig. När Jesus fick se dem kallade han på dem och sade: "Ni är fria från allt det som tynger er. Ni skall stanna här och ni skall genast få svenska personnummer", och så lade han sina händer på dem. Genast kunde de alla räta på sig, och de prisade Gud. Men församlingens ordförande, som förargade sig över att Jesus släppte in människor i landet på en söndag, sade till folket: "Det finns fem dagar då man skall arbeta. På dem kan ni uppsöka både Migrationsverket och Skatteverket, men inte under helgen. Dessutom har ingen utförlig analys gjorts, vad händer om nu alla vill komma till Sverige? Det går ju inte, då får ju inte de riktiga svenskarna plats!" Herren svarade honom: "Hycklare, finns det någon av er som inte går ut med hunden eller matar katten även på söndagen? Och öppnar dörren och bjuder på kaffe när en granne ringer på mitt under Allsång på Skansen? Men här är Guds barn som Migrationsverket har hållit bundna i flera år. Skulle inte de lösas från sina bojor bara för att det är söndag och ni är för bekväma? " Dessa ord kom faktiskt några att skämmas. Men en del gladde sig över allt det underbara som han gjorde.

Evangeliet enligt Lukas kapitel 13, vers 10 - 17
En gång undervisade han i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sade: ”Kvinna, du är fri från din sjukdom”, och så lade han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig, och hon prisade Gud. Men synagogföreståndaren, som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten, sade till folket: ”Det finns sex dagar då man skall arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten.” Herren svarade honom: ”Hycklare, finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten?” Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas, men folket gladde sig över allt det underbara som han gjorde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar